دریافت فایل نصب نرم افزار لوتوس

« برای همکارانی که لوتوس بر روی سیستم آن ها نصب نشده »

. . .

دریافت فایل به روز رسانی لوتوس 1.5.3

« برای همکارانی که در حال حاضر از نگارش های پیشین لوتوس استفاده می کنند »

.

.

.

« قابل راه اندازی است Windows لوتوس (نرم افزار اطلاع رسانی داخلی بیمه پاسارگاد) به منظور استفاده همکاران و نمایندگان بیمه پاسارگاد بر روی سیستم عامل »